צילום, צופה, חלל יחסים בין צילום כדימוי ואובייקט – לחלל

קוד
4719
שעות אקדמיות
90
נ"ז
4
סמסטר א
יום
רביעי
בשעה 14:00 - 17:00

במסגרת הקורס נבחן ונעמיק את היחסים בין הצילום כדימוי וכאובייקט לבין החלל בו הוא מוצג, ואשר מפגיש אותו עם הצופה. מרכז הכובד של הקורס ינוע סביב שאלות הקשורות לאופן שבו גוף עבודה מתורגם לתוך מרחב תצוגה. במהלך הקורס נדון בהרחבה במושגים של חלל והצבה (קנה מידה, עריכה, יחס בין דו-ממד לתלת-ממד, סוגי חלל, אופני תלייה ועוד) ונבחן כיצד אלו מנסחים קריאות שונות של עבודה ומה ההשפעה שלהם על המפגש עם הצופה. יינתן דגש על הצילום כמדיום הפועל בשדה האמנות, לפיכך - נבחן גישות ומוטיבציות שונות שלו באמצעות ביקור בתערוכות, מפגש עם אמנים, הרצאות והגשות תרגילים אשר יובאו לביקורת ודיון כיתתי.