מבוא לוידאו נרטיבי

קוד
4618
שעות אקדמיות
90
נ"ז
4
סמסטר א
יום
שני
בשעה 10:00 - 13:00

בלב הקורס נמצאת ההכרה כי החומר ממנו עשוי הווידאו הוא "זמן" ספציפי המתרחש במרחב וכי השליטה בזמן והכפפתו לחזון האמנותי היא שמאפשרת את קיום העבודה. במסגרת הקורס - יינתן דגש מיוחד לצילום תיעודי וישיר אל מול המציאות ולבניית נראטיב מבוסס דימויים על ציר זמן. הקורס יפגיש הסטודנטים עם מגוון הגישות, הז'אנרים והמהלכים אותם מכילה ומאפשרת אמנות המבוססת על טכנולוגית הווידאו. בקורס נבחן את רגע ההופעה של טכנולוגיית הווידאו כמדיום אמנותי ביחס לראשית הקולנוע, לטלוויזיה, לאמנות פלסטית - ולצילום - ונצביע על מערך ההקשרים, והזיקות שבינו לבינם, בטרם ננסה לנסח בעצמנו את מקומו הייחודי של המדיום הצעיר הזה. בקורס – יתבקשו הסטודנטים/ות ליצור עבודות וידאו במסגרת 4 תרגילים בכל סמסטר אשר יעמדו לדיון וביקורת בכיתה ובנוסף יתנסו הסטודנטים בכתיבת ״תסריט קצר ודוקומנטרי״ ובצילום עבודה דוקומנטרית קצרה בווידאו שתהה עבודת הסיום של הקורס.