פוטוריזם ירושלמי

קוד
84484
שעות אקדמיות
45
נ"ז
2
סמסטר ב
יום
שני
בשעה 10:00 - 13:00

הקורס יבחן את המושג פוטוריזם באמנות, בדגש על המניפסטציות שלו במדיומים של צילום ווידיאו, החל ממקורותיו ההיסטוריים ועד לגלגוליו העכשוויים כאפרו-פוטוריזם וערב-פוטוריזם. נבחן כיצד התפתחו תנועות אלה כמשקפות של זהות ומקום, וכאופנים דרכם ניתן לדמיין את העתיד באופן ספקולטיבי. דרך קריאה בהקשרים ההיסטוריים (כמו גם בתנאים שמאפשרים את פריחתו הנוכחית של הז'אנר), נחשוב כיצד הוא קשור בנו כמי שחיים במרחב המזרח תיכוני המקומי. לבסוף נבקש לדמיין כיצד עשוי להיראות פוטוריזם ירושלמי, מתוך מחשבה על התפתחויות טכנולוגיות ואופני צילום עתידניים מחד, ועל ארכיאולוגיה פוליטית של העבר מאידך. הקורס יסתיים בתערוכה בה יציגו הסטודנטים את עבודותיהם.