טכניקות תאורה וצילום מתקדמות בווידאו וסטילס

קוד
84483
שעות אקדמיות
45
נ"ז
2
סמסטר א
יום
חמישי
בשעה 14:00 - 17:00

הקורס נערך בסטודיו ומחוצה לו, וכולל הרצאות עיוניות והדגמות מעשיות. בקורס נכיר מגוון עבודות של אמנים עכשוויים הפועלים בזירות הצילום המבויים - ונלמד מהם. במסגרת הקורס נכיר באופן מעמיק יותר ויסודי את השימוש בציוד ובטכניקה הרלוונטיים, כמו למשל הנושא של תאורה רציפה - תאורת קולנוע, תאורה מובזקת ואור טבעי. נשים דגש על עבודה מעשית, והתנסות אישית של הסטודנטים/ות במגוון טכניקות הרלוונטיות לצילום המבויים – עד להשגת שליטה גבוהה בתאורה ובבנייה של סטים מורכבים (בנוסף לאלו, השיעורים יכללו הדגמות רבות בתחום). במהלך הקורס ירכשו הסטודנטים כישורים פרקטיים בכל הקשור בעיצוב תאורה לצילום מבויים על סוגיו וסגנונותיו, כמו גם מיומנות הקשורות לכתיבה ׳בריף צילומי, ועריכתו, בניית סטים לצילום, ליהוק (ומשמעותו), היכרות עם שלל אביזרים נלווים לצילום בסטודיו ועוד. בסיום מוצלח של הקורס הסטודנט יעמיק את ידיעותיו וניסיונו בשימוש בתאורה מבוקרת בסטודיו ומחוצה לו. ירחיב את המיומנויות הטכניות באמצעותן – יישם אפשרויות חדשות של ביטוי אישי או מושגי, להבניית שפה ויזואלית אישית.