וידאו הרג את כוכב הרדיו

קוד
84457
שעות אקדמיות
45
נ"ז
2
סמסטר א
יום
שני
בשעה 14:00 - 17:00

מרחב הוידאו עומד במרכז השעור. הקורס מציע פיתוח תהליכי עבודה מעמיקים תוך הכרות עם מגמות ונושאים מרכזיים העומדים בלב העשייה בתחום. בין הנושאים שיידונו בקורס: אמנים ואמניות שהרחיבו את גבולות המדיום, קולנוע מורחב ונראטיבים חדשים, פרפורמנס עכשווי, יחסי הגומלין בין וידאו קליפים לוידאו ארט, חלל ומיצב וידאו. תוצאות למידה 1. תרגום רעיון מופשט לעבודת וידאו קונקרטית 2. לערוך רמת תחקיר מעמיקה לצורך יצירת עבודה 3. עבודה על פרויקט רחב היקף במהלך כל הסמסטר משלב התחקיר ועד ההגשה הסופית 4. תרגול ניסוח מילולי לחזון ויזואלי 5. זיהוי ואפיון שדה יצירתי רלונטי במרחב הוידאו ארט 6. ניהול תהליך יצירה והכרות עם שלביו השונים. מהלך הקורס על פי מפגשים השעור מורכב מהרצאה בחלקו הראשון ומהגשת תהליך עבודה בחלקו השני. במהלך הסמסטר כל סטודנט וסטודטית יגישו כ 3 פעמים תהליך עבודה עד להגשה הסופית. רשימת הנושאים יכולה להשתנות מתוך רצון להתאים לאופי הכיתה, לעבודות שעולות ממנה ולארועים חיצוניים. למידה מקוונת למידה מקוונת בקורס הזה לא רצויה אך אפשרית במקרה שאין ברירה. במקרה כזה ההרצאות מותאמות לזום, לעיתים שולחת המצגת מראש, לא תמיד. ולעיתים שולחת דפי עבודה בהמשך לרשימת הצפייה, לוודא צפייה ולייצר קרקע לדיון כיתתי. במידה ולא תתאפשר למידה מקרוב עקב נשבר הקורונה אבקש בכל לשון של בקשה לאפשר לי להכיר הכיתה ב3-4 שעורים ראשונים בלמידה מקרוב, בשעורים אלה מתקבע שיח, נוצרת הכרות וסל של מושגים נבנה שעימו אם לא תהיה ברירה אפשר להתקדם בלמידה המקוונת.