צילום מבוים – למתקדמים

קוד
54066
שעות אקדמיות
60
נ"ז
2
סמסטר א
יום
שני
בשעה 13:30 - 17:30

הקורס חושף את הסטודנטים לצורות מבט שונות של הצילום המבוים, תוך הקניית שליטה טכנית גבוהה. במהלך הקורס יילמדו הנושאים הבאים: שימוש מתקדם במצלמות סרט ומצלמות דיגיטאליות, העמקת השליטה בתכנון ויישום תאורה, צילום בשילוב תאורת פלש ותאורה קיימת, שליטה בשימוש במשדרי רדיו בפלשים קטנים, שימוש בתאורה חמה מסוג Dedolight, עבודה עם מצלמות Hasselblad עם גב דיגיטאלי בפורמט בינוני. במהלך הסמסטר ייערכו הדגמות, לצד עבודה מעשית. מערך השיעורים מורכב מתיאוריה עיונית, ניתוח עבודות של צלמי סטודיו בעלי אוריינטציה אמנותית ומסחרית, עבודה מעשית וביקורת עבודות. הקורס מחייב עבודה אינטנסיבית של כל סטודנט/ית לצד עבודת צוות. בסיום הסמסטר הסטודנטים יציגו גוף עבודות בצילום מבויים עליו יעבדו מחוץ לזמן השיעורים.