סיפור צילום-פורום שנה ב

קוד
441234
שעות אקדמיות
90
נ"ז
4
סמסטר א
יום
שלישי
בשעה 10:00 - 13:00

בספרו הראשון ׳סחרחורת׳, כותב זבאלד בטון של אכזבה - ״שגם כאשר תמונות השמורות בזיכרונו של אדם נאמנות למדי למציאות, אי אפשר לבטוח בהן באמת״. אחד מגיבוריו מייעץ לא לקנות תמונות של מראות ונופים יפים שרואים בנסיעות, שכן ״עד מהרה יתפסו התמונות את מקומו של הזיכרון שיש לנו מאותו מקום״.

 

הקורס הינו סדנת דיון וביקורת שנתית הנשענת על הנחת היסוד שהצילום כמדיום, מסוגל, בצורה מדויקת (אולי יותר ממדיומים אחרים) להתמודד עם יחסי - גומלין מורכבים בין מקום, ידע היסטורי ומצב עניינים חברתי-פוליטי נוכחי. צילום ישיר כתגובה למציאות, כביטוי למפגש עם מצב הדברים.

 

הקורס יתמקד בשאלת יכולתו ומוגבלותו של הצילום לספר סיפור – וביכולתו של הצילום לנוע ולקשר בין זכרונות אישיים לזכרונות קולקטיבים, בין עבר – להווה, דרך מושגים כמו: ׳אלבום משפחה׳, ארכיון, ׳רדי מייד׳, ומיפוי. במהלך הקורס יעלו השאלות: האם הסיפורים השתנו או האופן בו אנו מספרים אותם? מה לגבי זיכרון בעידן הדיגיטלי ? האם היכולת התיאורית הפנומנאלית של הצילום רלוונטית עדיין לבניית הנרטיב הצילומי? או שמא אופן צריכת התצלומים והפצתם הסימולטנית הם המרכיב העיקרי בבניית ההסטוריה?

 

במסגרת הסדנה ידונו ויבחנו שאלות מהותיות הנוגעות ליחס הסטודנט.ית למרכיבי הזהות והמאפיינים של הסביבה והמקום בו אנו חיים, האם ישנו מקום ישראלי? מה הם מרכיביו ומאפייניו; החזותיים, התרבותיים, החברתיים והפוליטיים? אופי העבודה לא יוגבל לז׳אנר או כלי עבודה מסוימים אלא למכלול ההתייחסויות העכשוויות לדרכי הקריאה והיצירה של צילום ישיר המתייחס למציאות מרובדת.

 

באמצע כל סמסטר תתקיים הגשת ביניים בה על כל סטודנט/ית לבחור ולאפיין את מסגרת העשייה - גיבוש גוף העבודה: תערוכה, ספר, מדיה דיגיטלית, מגזין וכו׳. תהליכי היווצרות של כל גוף עבודה – והפקתו - ילוו, ינותחו וידונו בשיעורים. לצד הרצאות בהם יוצגו רפרנטים שונים ועבודות אמנות הרלוונטיות לעבודות הסטודנטים, יערכו מפגשים עם צלמי-מקום הפועלים בארץ, סיורי צילום לימודי בשטח כמו גם בדיקת היתכנות ליצירת התנאים להיווצרותו של פרויקט צילום כיתתי משותף.