יסודות הצילום – סדנה מעשית ותאורטית באבני היסוד של הצילום

קוד
4042
שעות אקדמיות
90
נ"ז
4
סמסטר א
יום
שני
בשעה 10:00 - 13:00

הקורס עוסק באבני הבניין של מדיום הצילום, במהלכו יוקנו מיומנויות לעבודה בצילום סטילס תוך יצירת רצף בין תאוריה ופרקטיקה.במהלך הלמידה יתורגלו נושאים טכניים קצרי מועד בצילום דיגיטלי העוסקים במצלמה, חשיפה, אור, צבע, פריים, פרספקטיבה ועדשות בתנאים משתנים. במקביל יוגשו תרגילי תוכן העושים שימוש מושכל בכלים אלה במטרה לבנות גופי עבודה אישיים ומורכבים - תוך פיתוח חשיבה מדיומלית ושפת צילום אישית. במסגרת הלימוד יבנה מודל של תהליך עבודה בשלבים, המיישם את הכלים שנלמדו תוך תרגול של עריכה צילומית, תחביר צילומי, חידוד יכולת ההתנסחות בשפת הצילום - ויצירת דימויים בהם השלם גדול מסך חלקיו (סדרה צילומית).