צילום, פיתוח והדפסה - סדנת צילום בסיסית בחדר חושך

קוד
84497
שעות אקדמיות
45
נ"ז
2
סמסטר א
יום
שני
בשעה 14:00 - 17:00

קורס זה מבקש להניח את היסודות של הצילום האנלוגי בשחור/לבן ובצבע. הקורס בעיקרו מבוסס על היכרות עם יסודות הצילום באמצעות התנסות בצילום במצלמה אנלוגית 35 מ״מ. במהלך הקורס יתרגלו הסטודנטים צילום במצלמת 35 מ״מ אנלוגית, ילמדו באופן מעשי תהליכי פיתוח סרט שחור-לבן, הדפסת ש/ל בחדר חושך, פיתוח סרט צבע, הדפסה אנלוגית (מסרטי הצילום/נגטיבים) ויצברו ידע טכנולוגי – מעשי , שיאפשר להם להגיע להדפסה איכותית וברמה גבוהה. תוך כדי למידה מעשית, ילמדו הסטודנטים (באופן עיוני) על התכונות הכימיות של סרט הצילום ושל חומרי הפיתוח. הקורס יתנהל כסדנה מעשית מלווה בשיעורי הדגמה בכיתה - ובלמידה מעשית ואינטנסיבית במעבדה. במהלך הקורס יקבלו הסטודנטים תרגילי חובה מעשיים (וטכניים) – אותם ידרשו לבצע, מחוץ לשעות השיעור (ובמסגרת חלונות ׳זמן תרגול במעבדה) ולהגישם בתחילתו של השיעור הבא.