פורמטים סיפוריים

קוד
25286
שעות אקדמיות
0
נ"ז
6
סמסטר א
יום
שני
בשעה 10:00 - 17:00

מספר סיפורים טוב מצליח לשאוב אותנו לעולמו עד שאנו מפסיקים להיות מאזינים פסיביים והופכים ברוחנו לדמויות עצמן. מאז המצאת הדפוס הטכנולוגיה הולכת ומשכללת את האופן בו יוצרים מעוררים מעורבות בקהל, ואף פותחת אפיקים חדשים של חופש פעולה ובחירה במרחב הסיפורי. כיצד התפתחויות בתחומים כמו משחקים, מיצגים, וידאו ו- XR פורצות את הקיר הרביעי ומשפיעות על עתיד החוויה הנרטיבית? בקורס נתעמק בשאלה זו דרך בחינה של מבני סיפור קלאסיים, עיצוב ממשקי סיפור ניסיוניים ומנגנונים משחקיים. ננתח מגוון יצירות וניסיונות שנעשו ונבין כיצד מנצלים סביבה אינטראקטיבית ליצירת סיפור.