עיצוב ספרים

קוד
238260
שעות אקדמיות
0
נ"ז
6
סמסטר א
יום
שלישי
בשעה 10:00 - 17:00

עיצוב ספרים הוא סיטואציה ייחודית בתחום שלנו: לא רק שאנחנו אחראים על עריכת התכנים ועיצובם, אנחנו עושים זאת תוך כדי עיצוב האובייקט עצמו. העבודה שלנו היא דיאלוג מתמשך בין קונבנציות היסטוריות ומגבלות ייצור לבין תפישות הווה ושיטות עבודה דיגיטליות. שליטה מלאה במערכת החלטות כל־כך רחבה, זה התענוג.
הסטודיו יתמקד בשלושה תהליכי עבודה: (1) אינסייד־אאוט (מהטקסט אל האובייקט) — העברת הנראטיב מרשות היחיד לרשות הרבים; (2) לַאנג־פָּארול (מהנורמה התרבותית אל הביצוע האישי) — שינוי בתפקידו של המעצב ובאופני הקריאה של הטקסט; (3) פִיזי־אָפליקטיבי (מהאובייקט אל המרחב הדינאמי) — הספר כפלטפורמה לעיצוב חוויה.
טיפוגרפיה תהווה כלי עבודה מוביל (הרבה אינדיזיין). דגש מיוחד יינתן לשיטות העבודה המסורתיות ולהיכרות עם טכנולוגיות הייצור: סוגי נייר, שיטות הדפסה ושיטות כריכה.

השנה יצטרף להנחיית הקורס אדר׳ אחמד ח׳רוף, מרצה מן המחלקה לארכיטקטורה. נקודת המבט המקצועית שלו תרחיב את עולמות התוכן והרפרנסים בהם נדון, תוסיף הנחיות המבוססות על ביקורת התרבות וחידוד המהלך הפרשני, ותוביל את הסטודיו לפתיחות גדולה יותר לנושאים פוליטיים ולמגוון חברתי.