עיצוב גרפי מתקדם

קוד
25302
שעות אקדמיות
0
נ"ז
3
סמסטר ב
יום
חמישי
בשעה 10:00 - 13:00

פיתוח שפה גרפית אישית לצורך ניסוח זהות חזותית לקהילה פרטיקולרית. 

בתהליך מובנה נלמד לגבש עמדה רעיונית ברורה ולברוא שפה חזותית חדשה, עשירה ומובהקת הנובעת מהתכנים. נתנסה בכתיבת בריף המגדיר פעולות עיצוביות, ואשר מתרגמות באופן מלא את השפה החזותית לפורמטים ומדיות רלוונטיות לתקשורת.

בסיום הקורס תציגו עולם חזותי רחב אשר מורכב ממערך פריטים גרפיים המייצרים מערכת אחת, ואשר חוגג את מרחבי העיצוב בצורה וירטואוזית, מקורית ומפורטת.