עיצוב גרפי 03 וטיפוגרפיה 03-ב'1

קוד
25034
שעות אקדמיות
90
נ"ז
4
סמסטר ב
יום
רביעי
בשעה 14:00 - 17:00

קורס לפיתוח חשיבה קונספטואלית בהעברת מסר. במסגרת זו יתורגלו גיבוש קונספט והעברת מסרים באמצעים שונים וחזותיים. תבוצענה משימות תקשורתיות מוגדרות ויומחשו רעיונות באמצעים חזותיים הנלמדים במסגרות מקבילות. חלק מן הקורס יהווה בסיס ראשוני ללימודי ארט-דיירקשן וישולבו בו מרצים-צלמים לצד המעצבים.