עיצוב גרפי 02 -ב'4

קוד
25033
שעות אקדמיות
45
נ"ז
2
סמסטר א
יום
חמישי
בשעה 14:00 - 17:00

קורס לפיתוח חשיבה קונספטואלית בהעברת מסר. במסגרת זו יתורגלו גיבוש קונספט והעברת מסרים באמצעים שונים וחזותיים. תבוצענה משימות תקשורתיות מוגדרות ויומחשו רעיונות באמצעים חזותיים הנלמדים במסגרות מקבילות. חלק מן הקורס יהווה בסיס ראשוני ללימודי ארט-דיירקשן וישולבו בו מרצים-צלמים לצד המעצבים.