יסודות טיפוגרפיה -א'4

קוד
25028
שעות אקדמיות
45
נ"ז
2
סמסטר א
יום
שני
בשעה 10:00 - 13:00

הכרות עם האות העברית, באמצעות שני צירים: ציר פורמליסטי — שמטרתו חקירת התחביר הצורני של מערכת אותיות ספציפית (גופן): זהות, אנטומיה, חללים פנימיים, שחור מול לבן, מקצב, צבע, וכד׳; וציר היסטורי-תרבותי — בו נעמוד על הקשר בין צורת הכתיבה וכלי הכתיבה בהם נוצרו הכתב העברי והלטיני, באמצעות התנסות בקליגרפיה, היכרות עם דפוס בלט, וכן ניתוח תיאורטי של גופנים קאנוניים.