יסודות הרישום א'- א'2

קוד
25022
שעות אקדמיות
45
נ"ז
2
סמסטר א
יום
שני
בשעה 14:00 - 17:00

קורס שנתי שמטרתו יצירת בסיס לרישום אקדמי תוך הקניית מיומנויות יסוד כגון: התבוננות, פיתוח חוש לפרופורציות, קומפוזיציה, ניצול נכון של הכלי (עפרון, נייר). תרגול רישום טבע-דומם, רישום נוף ורישום מודל.