עיצוב גרפי 01 -א'2

קוד
25021
שעות אקדמיות
45
נ"ז
2
סמסטר ב
יום
חמישי
בשעה 14:00 - 17:00

בקורס מבוא לחשיבה עיצובית יונחו היסודות לפיתוח היכולת להעביר מסרים, רעיונות, תחושות ומידע באופן חזותי. הסטודנטים יעסקו בפיתוח קונספט, עיבודו ותרגומו ליצירה חזותית.