עיצוב מערכתי - עיצוב טיפוגרפי

קוד
25005
שעות אקדמיות
45
נ"ז
4
סמסטר א
יום
רביעי
בשעה 14:00 - 17:00

עיצוב מערכתי

מרצים: קובי לוי, רוני לוית, אמיתי גלעד, נעמה טוביאס

מרכז: אמיתי גלעד


 

קורס מסכם המכין לקראת הפגמ״ר, אשר יוקדש לעיצוב מערכת מורכבת. מטרת המערכת, ריאלית ופרגמטית, היא להכיל בתוכה ולהנגיש תכנים בנפחים משתנים, ומבנים סיפוריים שונים זה מזה. תוך בחינת היחסים בין פורמט וקונטקסט, נתנסה בעבודה על ציר הנע בין ״מבט־על״ ל״קלוז אפ״ — בין אינדקס לפרט בודד. 

נצא מתוך סרטי קולנוע (בחירה מתוך מבחר נתון) ונאסוף בהשראתם מאגר מידע קיים או דמיוני. דרך פרשנות אישית, נעבוד על עיצוב התצוגה של האינפורמציה תוך יצירת לוגיקה ברורה. מערכת שתי וערב שתאפשר שליפה של ידע בחתכים שונים, כמו גם מסע של שיטוט ״קל״ בין פריטים לאורך ציר לינארי.

הקורס יתנהל ב-4 קבוצות. לכל קבוצה דגשים שונים ופורמטים שונים להתמחות. אתם מוזמנים.נות לבחור בתיעדוף את הקבוצה המתאימה לכן.ם.


 

 1. עיצוב דאטה — רוני לוית
  • פורמטים: אתר, פורמט דיגיטלי
 2. עיצוב גרפי — קובי לוי
  • פורמטים: זהות גרפית, עבודה במרחב
 3. עיצוב טיפוגרפי — נעמה טוביאס
  • פורמטים: דברי דפוס, אתר, פורמט דיגיטלי
 4. עיצוב על ציר זמן — אמיתי גלעד
  • פורמטים: סרט מושן, וידאו, אנימציה