איור ככלי פרשני

קוד
25004
שעות אקדמיות
45
נ"ז
3
סמסטר ב
יום
חמישי
בשעה 10:00 - 13:00

הקורס יעסוק במערכות הקשרים האפשריות בין איור לטקסט ויתמקד ביכולתה של האמירה החזותית לנקוט עמדה ולנהל דיאלוג פורה עם הטקסט. איך מאייר קורא טקסט? במהלך הקורס יינתנו כלים לקרוא, לנתח, ולאייר טקסטים שונים (כגון: טקסט אינפורמטיבי / עיתונאי / ספרותי / אחר), תוך מתן פרשנות אישית ושימוש באופני ביטוי טכניים וסגנוניים מגוונים, המושפעים מההבדלים בין סוגי הטקסט, קהל היעד והפורמט הנתון. דרישות הקורס: עבודה בכיתה, קריאת טקסטים נדרשים, הצגת סקיצות, הגשת הפרוייקטים במועד ובהיקף הנדרש, הגשת כל הפרוייקטים במקובץ בסיום הקורס.