יסודות המשחקיות

קוד
20276
שעות אקדמיות
0
נ"ז
3
סמסטר א
יום
רביעי
בשעה 14:00 - 17:00

קורס שבו נלמד את עקרונות היסוד של תכנון משחקיות ויצירת החוויה המשחקית, תוך כדי רכישת כלי חשיבה אנליטית וביקורתית על מנגנונים משחקיים. הסטודנטים בקורס ילמדו ויתנסו בפיתוח מספר משחקים אנלוגיים מוחשיים (משחקי לוח, קלפים וכד׳) במהלך שמתחיל בהמצאה ורעיונאות, ממשיך לעיצוב ויצור, שכלול ודיוק, ומסתיים באבטיפוס שחיק (playable). בסיום הקורס יוכלו הסטודנטים ליישם את עקרונות היסוד בפיתוח משחקים בכל מדיום, תוכן ופורמט, בהם משחקים דיגיטליים, משחקים בעלי אג׳נדה (משחקים חינוכיים וכד׳), משחקים במרחב הפיזי ועוד.