טיפוגרפיה 02 -ב'1

קוד
25037
שעות אקדמיות
45
נ"ז
2
סמסטר א
יום
חמישי
בשעה 10:00 - 13:00

קורס שנתי שעניינו ארגון ועיצוב מידע כתוב, בו יושם דגש על עיצוב טיפוגרפי בשירות התוכן. עיצוב כאמצעי להקלה על הקורא בהבנת הנקרא ובהתמצאות בחומר, אפיון חזותי של התוכן שמטרתו הבלטת אופי הכתוב, תכנון גריד, קבלת החלטות טיפוגרפיות הנובעות מתוכן, ומתן פירוש עיצובי הנובע מכך. עוד יתורגלו בקורס עבודה על בחירת סוג אותיות, גדלים, ריווח נכון בין אותיות, מילים ושורות, קביעת רוחב טורים ובחירת מרכיבים טיפוגרפיים המשרתים מטרות מוגדרות. במסגרת הקורס יעוצבו דברי דפוס בסיסיים כגון ניירות הזמנות, עלונים ומתווים לחוברות או לספרים.