מבוא לפיתוח צורה א'3

קוד
2107
שעות אקדמיות
90
נ"ז
2
סמסטר ב
יום
חמישי
בשעה 14:00 - 17:00

בקורס מבוא לפיתוח צורה יבחנו מושגים חזותיים ראשוניים כנקודה, קו, כתם, נפח, פוזיטיב ונגטיב, קומפוזיציה כמבנה וקומפוזיציה ככלי ביטוי וכלי להעברת מסר. הקורס יקנה עוד מושגים וכלים בצבע, יעסוק בשאלות של פורמט, קנה מידה, הרמוניה וקונטרסט.