טיפוגרפיה מורכבת

קוד
25131
שעות אקדמיות
0
נ"ז
6
סמסטר א
יום
שלישי
בשעה 10:00 - 17:00

הסטודיו מציע לימוד עומק של פרקטיקות ״עיצוב לקריאה״, בד

הסטודיו מציע לימוד עומק של פרקטיקות ״עיצוב לקריאה״, בדגש על מיקרו-טיפוגרפיה, הובלה וקריאה במרחב תוכן מרובד ומרובה היררכיות. ניכנס לעולם עשיר של טקסטים, נרטיבים ואינפורמציות מורכבות, ונעבד אותם לכדי פורמטים מודפסים. נלמד על יחידות המשמעות השונות המרכיבות טקסט, על מערכות גריד, על פורמטים מגוונים וטכנולוגיות הדפסה. נרחיב על יחסי האיזון הדרושים בעיצוב טיפוגרפי: קנה-מידה ופרופורציות, קריאוּת והתמצאות, ויחסים בין מיקרו למקרו. נערוך היכרות עם קונבנציות של מבנים טיפוגרפיים, נתנסה במיומנויות (ובעבודה עם InDesign), ובהמשך נאתגר ונשאל שאלות ביקורתיות ויצירתיות מנקודת המבט של מעמד הטקסטים והקריאה כיום.

הסטודיו מיועד למי שמעוניינ.ת להרחיב את ארגז הכלים ולהתמקצע במלאכת העיצוב הטיפוגרפי, לדון בחשיבות התרבותית והסובייקטיבית של ייצור קריאה מורכבת ונכונה, ולראות את היופי והפוטנציאל שבריבוי פרטים ותוכן.

ש על מיקרו-טיפוגרפיה. ניכנס לעולם עשיר של טקסטים, נרטיבים ואינפורמציות מורכבות ברמות שונות של היררכיה, ונעצב פורמטים מודפסים. נלמד על יחידות המשמעות השונות המרכיבות טקסט, על מערכות גריד, על פורמטים מגוונים וטכנולוגיות הדפסה. נרחיב על יחסי האיזון הדרושים בעיצוב טיפוגרפי: קנה-מידה ופרופורציות, קריאוּת והתמצאות, ויחסים בין מיקרו למקרו. נערוך הכרות עם קונבנציות של מבנים טיפוגרפיים, נתנסה במיומנויות (ובעבודה עם InDesign), ובהמשך נאתגר ונשאל שאלות ביקורתיות ויצירתיות מנקודת המבט של מעמד הטקסטים והקריאה היום. הסטודיו מיועד למי שמעוניינים להרחיב את ארגז הכלים ולהתמקצע במלאכת העיצוב הטיפוגרפי, לדון בחשיבות התרבותית והסובייקטיבית של ייצור קריאה מורכבת ונכונה, ולראות את היופי והפוטנציאל שבריבוי פרטים ותוכן.