איור ועיצוב במרחב

קוד
25133
שעות אקדמיות
0
נ"ז
2
סמסטר ב
יום
רביעי
בשעה 9:00 - 13:00

הקורס "איור ועיצוב במרחב" הינו קורס בחירה הבוחן את השתנות תחום האיור והעיצוב המקבל ביטוי  מעבר לגבולות הדף הקלאסיים  לטובת פורמטים וחללים לא שגרתיים כמו חלונות ראווה, בתי קפה, תיאטרון, גלריות, משרדים ועוד. במהלך הקורס ילמדו הסטודנטים לייצר איור מוכוון למרחב ספציפי site specific  ,יחקרו שיטות הצבה בחלל, יתנסו בנית מודל דו ממדי קטן ותרגומו לפורמט תלת ממדי רחב, יכירו שיטות הדפסה שונות בעזרת חוות הדיגום בבצלאל, יתרגלו עבודה בקבוצות  ופיתוח קונספט  מאיור דו ממדי לתלת ממדי.

במסגרת הקורס נקיים שיתוף פעולה עם רשת הנעליים "שופרא" , בו  יעצבו הסטודנטים חלונות ראווה עבור "שופרא" .  הקמת החלונות תעשה בשיתוף עם מעצבות הרשת ותתקיים בסוף חודש יוני יחד עם אירוע השקה של חלונות הראווה בתל אביב.