קריטיקל דיזיין

קוד
25135
שעות אקדמיות
0
נ"ז
6
סמסטר ב
יום
שלישי
בשעה 10:00 - 17:00

עיצוב ביקורתי (או עיצוב כביקורת) יוצר ״בדיות עיצוביות״ — נראטיבים המאתגרים שימושיות, התנהגות וערכים. בדיות אלו משחררות את האובייקט העיצובי מאילוצים של שימושיות ושל יעילות, ונותנות לו מימד ביקורתי, חברתי, ואפילו פוליטי… הן מזמינות אסטרטגיות של התנגדות ושל אחרוּת. עיצוב ביקורתי הוא צורת מחשבה ביקורתית שבאה לידי ביטוי בחומר במקום במילים. שפה המורכבת ממבנה וצורה, בעזרתם אנחנו מתווכים רעיונות. זו שפה שמסיטה הצידה מחשבות על נראוּת, על ידידותי למשתמש, על זהות תאגידית, ומאפשרת למעצבים לפתח אובייקטים של עיצוב המזמנים שימושים לא מוכרים, התנהגויות חדשות ודרכי קריאה אחרות. הסטודיו יציב פריזמה מאתגרת להנחות הייסוד שלנו בנוגע לעיצוב, במטרה להביא אותנו לדיון מחודש בערכים המובילים את עולם היצירה שלנו, להניע אותנו לפעולה עיצובית מתוך בחינה ביקורתית, הומור והנאה אינטלקטואלית, ממש כמו שאנחנו נהנים מספר או סרט. הסטודנטים יפתחו עיצוב לחזיונות אלטרנטיביים (alternative visions), להבדיל מתרגילים הנותנים צורה לחזיונות קיימים. הפרויקט יתגשם בשתי פעולות מקבילות: האחת היא פעולה גרפית שנעשית בחלל (פיזי או דיגיטלי), כאובייקט או כעיצוב גרפי פרפורמטיבי; השנייה היא יצירה קונקרטית יותר היכולה להיות זהות גרפית עבור אירוע ארעי, המופיע לפרקים ונעלם, או עיצוב פרמטרי המשנה את פניו לפי תנאים מסויימים (עונות, שעות, גיל, ג׳נדר וכו׳).