זהות מקום

קוד
25137
שעות אקדמיות
0
נ"ז
6
סמסטר ב
יום
שלישי
בשעה 10:00 - 17:00

הסטודיו יעסוק בפיתוח מעטפת חזותית ל"מקום" — מרחב מוגדר, עם קונטקסט היסטורי, תוכן אדריכלי, ועם פרקטיקות קהילתיות הנגזרות מעולמות התרבות והפנאי. מיתוג מקום דורש קשב מלא להוויה המקומית הקיימת, שכן בה טמון הפוטנציאל לזהות המתחדשת. 

זהות חזותית יכולה לבטא משמעות קונקרטית, אך גם משמעויות אבסטרקטיות, שיצליחו לעורר הזדהות ושייכות. מהלך זה קשור קודם כל ברווחה (well being) של הקהילה, שכן הנמענים של העבודה הם גם המשתתפים בה.

הסטודיו יציע כמה מקומות, בקני-מידה שונים, לבחירה: עיר, רחוב, מתחם. אלו מקומות אשר דורשים טיפול שונה ביחס בין המקום הפיזי לקהילת המשתמשים שלו. כל סטודנט.ית יפתחו זהות קבועה, וכן שפה גרפית לאירוע חד פעמי באותו מקום. הדיון והפרקטיקה ינועו על הספקטרום בין פיתוח צורה, טיפוגרפיה, אימג׳מייקינג, ומיתוג. הפרויקטים ידרשו מגוון פלטפורמות ומדיות: פרינט, עיצוב אינטראקטיבי, עיצוב בחלל פיזי, מושן וכו׳.