סדנת נושא - בן אנוש דיגיטלי

קוד
232027
שעות אקדמיות
45
נ"ז
2
סמסטר ב
יום
חמישי
בשעה 14:00 - 17:00

הקורס יעסוק בבן אנוש דיגיטלי – יציר-כלאיים בן זמננו, המשלב את המיטב שבאדם עם המיטב שבמכונה. אין זה בוט או רובוט, כי אם ישות וירטואלית מופשטת – "אוואטאר", כמוכר לנו מיישומים של משחקי מחשב, פעלולי קולנוע ופרסומות. אותו "אדם דיגיטלי" הוא דימוי על מסך המחשב המתופעל מרחוק באמצעות שחקן בשר ודם, באמצעות חליפה שמקליטה את תנועותיו. כך, הדמות איננה טקסט מופשט שנהגה בנקודת זמן אחת ומיושם בנקודת זמן אחרת, כי אם ישות חיה ונושמת. בכך, מאתגר האדם הדיגיטלי את מושגינו על אמת ותיווכה, על טבע האדם וטבע המחשב, ומעלה שורה של שאלות אתיות לאור הקלות היתרה בה אנו נוטים להשתכנע ממראה אנושי, והקלות היתרה בה ניתן לזייפו. כמה מהיצירות האחרונות בתחום מפליאות לטשטש את הגבול בין אדם למכונה, ואף מטילות ספק בנחיצותו. נצחון המכונה אינו נראה עוד מדאיג, כשם שהולך ומסתבר שיציר הכלאיים הוא חזון העתיד. בחלקו המעשי של הקורס נלמד שימוש בסיסי במנוע המשחק והאנימציה Unreal Engine, בעזרתו נבנה אוואטאר, נתנסה בהפקת וידאו ווירטואלית, אנימציה ממוחשבת וסביבות פוטוריאליסטיות.