תיאוריה ותקשורת חזותית - מחקר תרבות ותיאוריה פוליטית

קוד
231002
שעות אקדמיות
30
נ"ז
2
סמסטר א
יום
חמישי
בשעה 17:30 - 19:00

הקורס נועד להקנות רקע תיאורטי במחקר תרבות ותיאוריה פוליטית במטרה להבין את עקרונותיה המרכזיים של השפה החזותית הנוצרת כחלק מתרבות לאום. הסטודנטים יחשפו לתיאוריות מרכזיות העוסקות בפענוח השפה החזותית ביחס למושגי מפתח כגון: הלאומי, ההיסטורי, האידיאולוגי והפוליטי במקומם של אלו בפלטפורמות תקשורתיות מגוונות. במהלך הקורס נבחן את הכלים המחקריים המרכזיים המשמשים לניתוח ההיבטים הסוציו-תרבותיים של השפה החזותית. הקורס יבחן את היחס שבין הסובייקט/הפרט לבין סביבתו החברתית, בדגש על השפעות של תרבות לאום ומרחבים פוסט קולוניאליים על הפרט ובכלל זאת, השפעות של תקשורת חזותית על עיצוב זהות ותפיסות תרבותיות ולאומיות. הקורס יתמקד בתוצרי עיצוב במובנם הרחב במרחב הציבורי ובשוק הפרטי וכל זאת ביחס לתקשורת בינאישית, תקשורת ההמונים והתקשורת ברשתות הדיגיטליות. במהלך הקורס נחקור את הגורמים המשפיעים על האופן שבו הפרט תופס, חושב, מרגיש ומתקשר תרבות חזותית בתוך המציאות המשתנה של המאה ה21. במסגרת תרבות לאום נבחן מהם דרכי הייצוג של אותה "היסטוריה רשמית" בתקשורת חזותית. בנקודה זו נעמוד על הקשר שבין דימויים קנונים בתקשורת חזותית לבנייתו של "הסיפור המשותף והמקובל" ולזיכרון התרבותי הקיבוצי של קבוצות לאומיות, אתניות או קהילתיות. בהקשר זה נעמוד על המתח המובנה בין "הסיפור המשותף והמקובל" לבין קולות שונים, רב תרבותיים, מגדריים, חברתיים וקהילתיים המערערים את תרבות הלאום ההגמונית. במסגרת זו נשאל על האופן בו תקשורת חזותית במובנה הרחב (עיצוב, פרסום, טלוויזיה, קולנוע עלילתי ודוקומנטרי) מאפשרת עמדות ביקורתיות ורדיקליות אל מול ההיסטוריה או הנרטיב הלאומי. בהמשך לעמדות ביקורתיות נעמוד על הקשר שבין תקשורת חזותית למושגי המחאה כגון "התנגדות", "אקטיביזם" "אידיאולוגיה של שינוי" ו"פוליטיות". במסגרת זאת נשאל האם נוצרה בישראל איקונוגרפיה מחאתית פוליטית מובחנת? ומהם השינויים המרכזיים שחלו באיקונוגרפיה זו במהלך המאה ה-20 והמאה ה21 בישראל וכיצד הם משפיעים על המציאות כפי שאנו חיים אותה כיום.