סמינר- מחקר וכתיבה בסביבת עיצוב לשנה ב'

קוד
231003
שעות אקדמיות
60
נ"ז
4
סמסטר א
יום
חמישי
בשעה 9:00 - 10:30

במסגרת הסמינר מתהווה ומתגבש התהליך המחקרי של פיתוח הפרויקט המרכזי של כל אחת ואחד מהסטודנטים/ות. הסמינר הינו מעבדת חקר, הפותחת בשאלה ״מהו מחקר בשדה התקשורת חזותית?״ ומציעה מגוון רחב של תשובות לשאלה זו, דרך מתודולוגיות שונות בתחומי התיאוריה והמעשה ודרך גיבוש מרחבים של חקירה א-דיסציפלינריות ומחקר מבוסס פעולה (Practice based research). במסגרת הסמינר יגבשו הסטודנטים/ות את שאלות המחקר המובילות את פיתוח הפרויקט המרכזי שלהם/ן, ינסחו את מתודולוגיות המחקר שבהן יפעלו, יקיימו את המחקר וייצרו מסמך שילווה את הפרויקט המרכזי ויכלול את המחקר התיאורטי והמעשי שבתשתיתו, כמו גם הצהרה חזותית.