קורס בחירה מעשי - דוקומנטציה אישית

קוד
232008
שעות אקדמיות
45
נ"ז
2
סמסטר א
יום
חמישי
בשעה 14:00 - 17:00

הקורס מניח כי אוטוביוגרפיה כמוה כחקירת הסיבות והנסיבות להיווצרות האני במתכונתו הנוכחית ולשאלות הקיומיות: מי אני, מה אני, איפה אני חי ומדוע. ההתפתחות האישית ומציאת הקול הפנימי עבור יצירה, תלויים בגיבוש הבנת העצמי והאפשרות לבטא ערכים, השקפות ואמונות אישיות. אינדיבידואציה; יוצרים בוגרים, חדלים מלהיות תיבת תהודה לעולם בו הם צמחו ו"ממציאים את עצמם". כך נוצר אדם עצמאי במחשבתו שתורם להתפתחות החברה והתרבות. הקולנוע התיעודי האישי נולד בארה"ב כאשר דוקומנטריסטים אמריקנים כמו אד פינקוס, ג'ון ג'וסט וג'רום היל, היפנו את מצלמתם אל עצמם ותיעדו את חייהם וחיי משפחתם. סרטים אלה, שיש המכנים אותם סרטים תיעודיים אוטוביוגרפיים, סרטי דיוקן עצמי, סרטים אישיים, I movies, או יומנים מצולמים מעמידים במרכזם סובייקט מוגדר הבוחן את עולם המציאות מבעד לפרספקטיבה הפרטית שלו. הקורס יתמקד בתיעוד עצמי אשר על פי רוב מתרחש במסגרת המשפחתית האינטימית וביחסיו של הפרט הדובר עם מוסדות חברתיים (משפחה, חברה, צבא וכיו"ב). הקורס, שבמרכזו התיעוד העצמי מייצג, בין השאר, מגמה תרבותית דומיננטית כיום, המעודדת חשיפה עצמית, אך ידגיש את ההבדל והשוני בתיעוד אישי כרישום אוטוביוגרפי הכולל בדרך כלל הצטלבות בין הספירה הפרטית עם זו הציבורית. מטרות הקורס: מכיוון שתיעוד אישי מסייע במציאת אמת וזהות עצמית של הפרט, מטרת הקורס היא לאפשר לסטודנטיות וסטודנטים ליצור מסמך אישי מובהק באופן מובנה ותהליכי. מכיוון שהמשפחה הגרעינית, הבית והמוצא, מניחים את התשתית שעליה נבנה הדיוקן העצמי בראשיתו, ומכיוון שהשנים חורצות בנו זיכרונות ותהפוכות, הלובשים ופושטים מסיכות, משנים פנים ומדברים בקולות שונים, נערמים כל אלה בנו שכבות שכבות. מטרת הקורס היא לחשוף אפיזודות מסיפור החיים האישי שחלחלו פנימה ואשר משפיעות על התוכן והשפה של היוצר/ת. למרות שדיוקן עצמי יכול להיות מרומז ומפושט במשמעויותיו, מבוסס על קטעי זיכרון ותחושות שנחקקו, הוא תמיד תמצית של עבר, הווה ועתיד. מעשית, יוציא לדרך הקורס, תהליך שיתחיל מחיפוש המוטיבציה האוטוביוגרפית/האישית, לחשיפת הסיפור האישי הראוי לאותו הרגע, לגיבוש רעיון, עריכת תחקיר, יצירת חומרי הגלם, עריכה וסיום לכדי יצירה שלמה. הקורס יביא את הסטודנט/ית להפקת יצירה בכל מדיום שייבחר: צילום, וידאו, תערוכה, מוצר, סרט, בלוג, אתר אינטרנט, ספר או מיצג ועוד כי כפי שאמר לוסיאן פרויד: "כל יצירת אמנות היא אוטוביוגרפית גם אם זה כיסא."