היפר סטודיו - אוטופיה/דיסטופיה: חדשנות טכנולוגית ולאן היא לוקחת אותנו

קוד
230003
שעות אקדמיות
45
נ"ז
3
סמסטר ב
יום
שישי
בשעה 9:00 - 12:00

קורס ההיפר סטודיו "אוטופיה/דיסטופיה – חדשנות טכנולוגית ולאן שהיא לוקחת אותנו" בוחן את ההתקדמות וההשפעה של התרבויות ותתי-התרבויות הדיגיטליות על התרבות והחברה. בקורס נתקדם לאורך מספר צירים שונים (זמן, מקום, אישים ופעולות), דרכם נבחן את ההשפעות הללו. נסקור את יחסי הגומלין וההשפעה של התרבות הדיגיטלית על תחומים שונים: תרבות, חברה, תקשורת וכלכלה. בין הנושאים בהם נדון: האקינג,DIY, סייבר פאנק, אמנות, שירה, קולנוע וקיברנטיקה. נראה גם כיצד עקרונות שצמחו מתרבויות השוליים הפכו לחלק מתרבות המיינסטרים. באמצעות דוגמאות מעולם התרבות ומעולמות התקשורת והמדיה (סרטים, תערוכות, עבודות אמנות, מגזינים והמצאות טכנולוגיות) נבחן השפעות שונות; נציג ונפרום את הקשרים בין חשיבת מערכות system thinking)) לחשיבה עיצובית, בין ילדי הפרחים לעמק הסיליקון, בין מסיבות פרועות של אנרכיסטים ל"תרבות האני" ומשבר הדוט.קום. דרך יצירת נראטיבים א-ליניאריים נבקש מהסטודנטים לחשוב מחדש ולהגיב למהלך ההיסטוריה ולנסות לחתור תחת יסודות העתיד לבוא.