סדנת נושא - פואטיקה חזותית: הספר כחדר פלאות

קוד
232005
שעות אקדמיות
45
נ"ז
2
סמסטר ב
יום
חמישי
בשעה 14:00 - 17:00

הקורס "הספר כחדר פלאות" סובב סביב שלושה רעיונות מחוללי יצירה: 1. ספר, 2. חדר פלאות, 3. רעיון היצירה הפתוחה של אומברטו אקו. הקורס ישמש כזירה מחוללת יצירה וכמעבדת חקר מבוססת עשייה, לסטודנטים אשר מעונינים להעמיק את הכרתם עם ארטיפקט הספר (הפיזי והדיגיטלי) בחיבור עם רעיונות של יצירת תוכן א-נראטיבי. הקורס יעסוק בבירור ופיתוח מנגנוני קריאה, תחבירים חזותיים, אופני הבניית משמעות שאינם בהכרח מבוססי נראטיב, באמצעות חקירה של נכסי הספר כמיכל, מכשיר ומדיום, לצד היכרות והתחקות אחר מתודולוגיות חדרי הפלאות. הקורס יזמן לסטודנטים מרחב לשאלת שאלות על מסורות קיימות ואתגור נורמות תוך כדי שכלול והשחזת השפה החזותית שלהם, כאשר רעיון היצירה הפתוחה של הסמיוטיקן והפילוסוף אומברטו אקו ישמש כתיבת תהודה לבחינת אפשרויות חדשות להבנית תוכן ופיענוחו.