מסגרת הנחיה קבוצתית לגיבוש הפרויקט המרכזי

קוד
230005
שעות אקדמיות
45
נ"ז
0
סמסטר א
יום
חמישי
בשעה 17:30 - 19:00

הסמסטר הראשון יתקיים כמסגרת הנחיה בה יפגשו הסטודנטים/ות עם יוצרים/ות וחוקרים/ות מתחומים שונים. במרכז המפגשים יעמדו גישות שונות ואופנים שונים של מחקר וחקירה, ומטרתם להתוודע לתהליכי הפיתוח של פרוייקט אישי רחב-משרעת. בסמסטר השני תתקיים הנחיה קבוצתית לצורך מיפוי, ניסוח וגיבוש מתווה לפרויקט בנושא אותו הציע/ה הסטודנט/ית. המתווה יכלול את ניסוח הפרויקט והגדרת מטרותיו ואת סימון תחום התוכן ויעדי המחקר שלו. עם סיום שלב זה יקבע שיבוץ המנחים/ות האישיים/ות לכלל הסטודנטים/ות.