היפר סטודיו - היסטורית העיצוב הגרפי: לעמוד על כנפי ענקים

קוד
230002
שעות אקדמיות
45
נ"ז
3
סמסטר ב
יום
חמישי
בשעה 10:00 - 13:00

כאשר עוסקים באסתטיקה עכשווית נהוג להדגיש שהיא תוצר של הגלובליזציה ומאופיינת בפסטיש של סגנונות המקיים דו-שיח עם ההיסטוריה החזותית תוך כדי הצגת בליל של שפות וסגנונות חזותיים, המצטטים מאמנות העבר על ידי ניכוס, העלאת נוסטאלגיה ומשחק עם קומפוזיציות מסורתיות. דימויים אלה מציגים שעתוק, שיכפול, ציטוט, פרודיה, אירוניה והתחזות כמו גם שילוב של סגנונות, ז'אנרים ומבנים חדשים אשר מבטלים דיכוטומיות והיררכיות בין אמנות גבוהה ודימויים חזותיים פופולאריים. שילוב השפות השונות ושזירת ציטוטים ממקורות שונים בנו שפה חזותית חדשה המתאפיינת באינטר-טקסטואליות עם שדות יצירה שונים וברב-שיח אינטר-דיסציפלינארי עם תולדות היצירה החזותית. היצירה החדשה אינה מדברת בקול אחד. היא בעלת נרטיבים ורבדי משמעויות שונים. הקורס יעסוק בשפה החזותית שנבנתה בשדות העיצוב הגרפי השונים כיום (טיפוגרפיה, איור, פרסום, עיצוב אריזות, עיצוב בתנועה ועוד) תוך כדי בחינה של האיקונוגרפיה הפנימית של השפה הגרפית והבנה של משמעותו החברתית והתרבותית של המונח "סגנון". את בחינת הסגנונות השונים תלווה השאלה – "מדוע הדברים נראים כפי שהם נראים"? השילוב בין הבנה תיאורטית זו להיכרות היסטורית עם הסגנונות השונים יציגו את הניכוס העכשווי של משמעות חברתית באמצעות הצורה, ואת הממדים הפונקציונאליים והפוליטיים של האסתטיקה.