אדם, מכונה, עולם: הפוליטיקה והפילוסופיה של הטכנולוגיה

קוד
9306708
שעות אקדמיות
60
נ"ז
4
סמסטר א
יום
ראשון
בשעה 12:30 - 14:00

הטכנולוגיה והחברה האנושית שלובות זו בזו משחר ההיסטוריה. אי אפשר להפריד בין ההתפתחות האנושית ובין הכלים והפרקטיקות שנוצרו על מנת לביית את הסביבה, לפתור בעיות או לשפר ביצועים ואופני חיים. מטרת הקורס תהיה לעקוב אחרי היחסים המורכבים שבין אדם, טכנולוגיה וחברה, בדגש על שאלות של פוליטיקה, אזרחות, פיקוח והתנגדות. בקורס נדון בגישות שונות ליחס שבין טכנולוגי, חברה ופוליטיקה - ובהקשריהן לשאלות של תרבות חזותית וחומרית. נחקור סוגיות של פעולה, ידע, כוח והתנגדות, וננתח מקרי-מחקר ספציפיים: מייצור של גבולות וטריטוריות, דרך "ערים חכמות" ומצלמות מעקב במרחב הציבורי ועד לטלפונים סלולריים, "למידה עמוקה", "מחשבים לבישים" ועוד.