דימוי סמוי - קריאה בהיסטוריה של הצילום

קוד
1700735
שעות אקדמיות
30
נ"ז
2
סמסטר א
יום
ראשון
בשעה 14:30 - 16:00

בקורס נבחן דימויים סמויים בהיסטוריה של הצילום דרך מספר קטגוריות: תצלומי ארכיון מוסדיים, תצלומים פסיכיאטריים, תצלומי רוחות ופיות ותצלומים אופרטיביים. דרך רלוונטית נוספת היא בחינת התשתיות הצילומיות דרכן נוצרים ומופצים הדימויים. המשמעות המקורית של המונח "דימוי סמוי" בעולם הצילום התייחסה לטרנספורמציות מיקרוסקופיות שמתחוללות במבנה החומרי של האמולסיה הרגישה לאור, מתחת לסף הנראות (detectability threshold of). אולם אנו נאתר אפשרויות שונות להגדיר תצלומים סמויים: למשל, כאלו שצולמו בידי "כוחות ביטחון" ואופסנו במרתפים של המדינה; ובניגוד אליהם, תצלומים בעזרתם אקטיביסטים ניסו לחשוף את העולם הסודי של אותם "כוחות הביטחון"; בנוסף, נביט גם בתצלומים שניסו לרשום את מה שנמצא מעבר לפני השטח של העולם הנצפה (למשל, ניסיונות לצלם את הנפש, לצלם "אדם ממוצע"); או תצלומים שדרכי הייצור שלהם הוסתרו. לבסוף, נחזור לתשתית החומרית של הצילום כדי לבחון אילו דימויים סמויים יכולים להיווצר בעידן הדיגיטלי "חסר חומר" כביכול. בסיוע של רשימת קריאה עדכנית שתלוויה את הקורס, נבדוק אופנים שונים דרכם התצלום מתפקד כעדות וכהוכחה למה שלא ניתן לראות בו. במהלך הקורס הסטודנטיות/ם יפתחו מחקר עצמאי על מקרה מבחן של תצלומים סמויים.