שוטטות בעקבות - מאסטר קלאס - צילום ומיפוי

קוד
84438
שעות אקדמיות
90
נ"ז
4
סמסטר א
יום
שלישי
בשעה 14:00 - 17:00

יותר משלושה עשורים שאני משוטט בארץ בעקבות היסטוריות, אירועים עכשוויים, מקומות נטולי זמן ואירועים עתידיים. העשייה שלי שואבת השראה מפרויקטים שנעשו במקומות או בזמנים אחרים ועדיין מראים את הכאן ועכשיו. הקריאה והצפייה ביוצרים ועבודות אלה נעשית לפעמים כאקט שקודם לעשייה ולעיתים כאפשרות קריאה והבנה של העבודה שלי בדיעבד. הקורס ילווה בחלקו את העשייה שלי כנקודת מוצא לפעולות בגוף ראשון.

אנו עדים לתקופה של שינוי רדיקאלי בפרקטיקה של ״המעשה התיעודי״, בעיקר בבואנו לבחון את מנגנוני ההפעלה של מצלמות חדשות, ריבוי מקורות המידע, ראייה לווינית, צילומי מעקב, זיהוי ביומטרי ופרקטיקות ראייה דיגיטלית. זוהי הפרספקטיבה שתלווה את העשייה בכיתה לאורך הקורס תוך כדי דיון בפרספקטיבה היסטורית על המדיום.

במהלך הסמסטר הראשון נתמקד ברגעים מכריעים של תולדות הצילום עם דגש על צילום עיתונות, מסוף המאה ה 19 ועד ימינו. מטרת הקורס היא לחשוף את הסטודנטים לפרקי מפתח בהיסטוריה של צילום העיתונות ואת היחסים המורכבים בינו לבין עולם האמנות והאקטיביזם, במהלך הקורס הסטודנטים יתבקשו לבנות גוף עבודה המגיב למתרחש במרחב הפוליטי בארץ ובחו״ל מתוך הפנמה של תפקיד הדימוי כשיקוף מציאות וב״עכשיו״.

במהלך הסמסטר השני נתמקד בתהליכי עבודה ויוצרים שקשורים לפוטוג'ורנליזם קלאסי, אופני עבודה אשר התפתחו ממלחמת האזרחים בספרד ועד ימינו, חשיבה מדווחת אשר מפעילה רפלקסיה על מצב פוליטי נתון כאשר פורמט התצוגה של התוצרים מתנהל המרחבים ציבוריים, העיתון, המגזין והרשת.