צילום פוגש פמיניזם

קוד
84436
שעות אקדמיות
45
נ"ז
2
סמסטר ב
יום
שני
בשעה 14:00 - 17:00

הצילום הוא אמנות אשר פוגשת את החיים, ומביעה את האופן שבו הצלם/ת מבינים/ות אותם, את עצמם.ן ואת סביבתם.ן. 

הפמיניזם אשר בא לידי ביטוי כקול מחאה במאה ה-19, הינו אסופה של האידיאולוגיות שהתפתחו ועדיין מתפתחות מתוקף נסיבות החיים, במטרה לשחרור הנשים מדיכוי וקידום שוויון מגדרי תוך הכלה של הקולות המושתקים בחברה בהשתנות מתמדת.

מראשית הצילום, ועד היום, היו והינן צלמות אשר עבודתן בעלת השפעה מכרעת ומרכזית בהתפתחות מדיום הצילום, יחד עם תרומתן להעלאת המודעות בנושאים הנוגעים להדרת הנשים מהשיח המרכזי בחברה, משטור הגוף והמיניות ושילוב הרעיונות של התנועה הפמיניסטית תוך עשייה אמנותית, אינטלקטואלית, חברתית ופוליטית בשיח הצילום והאמנות  ובחיי היומיום שלהן כצלמות ואמניות. 

 

בקורס זה, נשלב הרצאות עם עשייה צילומית מעשית, ונעשיר את המפגשים בין צילום לפמיניזם ממספר נקודות מבט: 

היסטורית: צלמות אשר פעלו בארץ ובעולם, התבוננות בארכיונים והרצאות אורחים/ות בנושאים מוגדרים.

 עכשווית: אמנים/יות אשר עוסקים בנקודת המבט הקווירית, צבע העור, הגירה, קולוניאליזם וחשיבה פמיניסטית חדשה. 

ייצוגי גוף, גיל ומגדר. אבחנות של מקום, מצב סוציו אקונומי קונטקסט תרבותי וכולי. 

 

ההרצאות ישלבו ציטוטים מטקסטים של צלמות/ אמניות משפיעות, התבוננות מעמיקה בגופי העבודות בנקודות המבט בסיפורי חייהן מעוררי השראה. 

 

הקורס ישלב מפגשים עם מספר חוקרי תרבות ואמנים/ות מרכזיים בארץ, מצגות, שיח פתוח בכיתה ומשובים על עבודות סטודנטים/יות בקורס. 

 

התוצר הסופי תהיה עבודה מעשית הקשורה לתחומים בהם נעסוק. 

 

3 הגשות ביניים לכל סטודנט/ית במהלך הסמסטר עד לעבודה הסופית