מונותיאיזם ואמנות

קוד
24000110
שעות אקדמיות
28
נ"ז
2
סמסטר ב
יום
רביעי
בשעה 12:00 - 13:30

בתשתית התרבות המערבית והמסורות המונותיאיסטיות של היהדות, הנצרות והאסלאם מצויה הדילמה אודות האיסור על ייצוג האלוהים והחשש מעבודת אלילים. זהו החשש מעצם מעשה הפולחן החושני, מהפולחן של צלם המפנה את המאמין לישות החורגת מהמציאות היומיומית. כפי שמצהיר ההיסטוריון והתיאורטיקן יאן אסמן איסור מקראי זה מהווה את רגע הלידה של המודרניזם המערבי. במסגרת הסמינר נבקש ללמוד על האופן שבו דילמה זו סביב שדה הייצוג והחושניות עדיין תקפה בתרבותנו ולימודה הכרחי להבנת התרבות והאמנות המודרניות כמו גם העכשוויות.

נקרא בכתבי הקודש של הדתות המונותיאיסטיות: התנ"ך, הברית החדשה והקוראן, כדי ללמוד על ההתייחסויות השונות לאותו איסור, תוך דגש על המעבר מהשיח היהודי לשיח הנוצרי. במסגרת הקריאה שלנו בכתבי קודש נשלב דיונים של היסטוריונים, תיאורטיקנים ופילוסופים שונים לעניין זה. במהלך הסמינר הסטודנטים יתבקשו להציג את יצירת אמנות שלהם או של אמן אחר ולהציע דיון תיאורטי או פילוסופי ביחס לדילמה תרבותית זו.