החיים עם הטכנולוגיות

קוד
24000111
שעות אקדמיות
28
נ"ז
2
סמסטר ב
יום
רביעי
בשעה 12:00 - 13:30

טכנולוגיות עוטפות אותנו בכל אשר נפנה. הן לא רק מסייעות לנו בפעולות שונות, אלא גם מכתיבות כיצד אנו נעים בעולם, מתקשרים זה עם זו, מחליטים וחושבים. בקצרה, טכנולוגיות מעצבות עבורנו תפישת עולם. מהי אותה תפישת עולם - זו שאלת המפתח של הפילוסופיה של הטכנולוגיה.

בקורס נבחן סוגיות בפילוסופיה של טכנולוגיה, בדגש על טכנולוגיות דיגיטליות, באמצעות עבודות אמנות שמשלבות טכנולוגיות עכשוויות. המפגשים הראשונים יוקדשו לאבולוציה הטכנולוגית מכלים למכונות וממכונות לטכנולוגיות מרושתות. לאחר מכן נדון ביחסים השונים בין בני אדם לטכנולוגיות באשר הן, תוך שימת דגש על סוג היחסים החדש והאינטנסיבי שנוצר עם כניסת טכנולוגיות דיגיטליות לחיי היומיום. כל אלו יהוו מצע להבנת הדימיון, הקשב והמציאות בסביבה של טכנולוגיות דיגיטליות בכלל ואלגוריתמים לומדים בפרט.