"אדמה, אדמתי": בין סחף לאחיזה בעידן האדם

קוד
24000112
שעות אקדמיות
0
נ"ז
2
סמסטר א
יום
חמישי
בשעה 14:00 - 15:30

דומה שבעשורים האחרונים האדמה נשמטת תחת רגלינו. השילוב בין סחף, זיהום, מדבור, המלחה, חישוף, כרייה, עיור ופיתוח – כל אלה מעשה ידי אדם – מוביל לקצב הרס המוערך בפי 10 עד פי 40 בהשוואה לשחיקה הטבעית בעידן שקדם לאנתרופוקן. 

 

אלא שאדמה היא לא רק המקום שעליו אנו ניצבים פיזית. אדמה היא גם תשתית חיה ( bio-infrastructure ), מרובת שחקנים אנושיים ולא-אנושיים, נראים ובלתי-נראים. אדמה היא ביטוי חומרי למקום ולהיקשרות: שחיקתה היא לפיכך גם שחיקה של היקשרות רגשית, בעוד ההיאחזות בה היא מעשה פוליטי וסימבולי.

 

הקורס יבקש לחשוב את האדמה ואת ייצוגיה באמנות ובעיצוב מעבר להפשטות השגורות לטריטוריה לאומית או לקרקע נדל"נית. באמצעות שילוב בין מדע, טכנולוגיה, אקולוגיה, אנתרופולוגיה, אמנות ופוליטיקה, הקורס יבחן את הקשרים המורכבים בין אדם ואדמה, תוך התייחסות לשאלות של ילידיות מול מודרניות, נייחות מול ניידות, סחף מול היקשרות והרס מול בנייה. 

דרך הנגיעה בחומר עצמו ובייצוגיו בתרבות החזותית והחומרית, נחקור יחד את הפוטנציאל של האדמה לייצר פעולה נוכח הנוף התרבותי, הטבעי והפוליטי המשתנה.