נקודת מפגש סמסטריאלית

קוד
005000
שעות אקדמיות
2
נ"ז
2
סמסטר א
יום
שני
בשעה 14:30 - 15:30