טכנולוגית בנין 5

קוד
1000726
שעות אקדמיות
45
נ"ז
3
סמסטר ב
יום
רביעי
בשעה 12:00 - 13:30