סדנת פרויקט גמר

קוד
0014
שעות אקדמיות
0
נ"ז
1
סמסטר א
יום
שני
בשעה 13:00 - 15:30