רישום מתקדם

קוד
20124
שעות אקדמיות
45
נ"ז
2
סמסטר א
יום
שני
בשעה 14:00 - 17:00