מזכרות

קוד
5002101
שעות אקדמיות
45
נ"ז
2
סמסטר א
יום
רביעי
בשעה 10:00 - 13:00

מזכרות נעשו בבצלאל כבר בראשית דרכו של המוסד בתחילת המאה הקודמת בהיותו בית מדרש 

למלאכות האמנות. בקורס זה נבחן מחדש את מקומה של המזכרת בתרבות העכשוית במובנה הרחב. 

הקורס מתקיים בשיתוף פעולה בינלאומי עם  LUCA School of Arts, Ghent (בבלגיה) ובמסגרתו ייצרו הסטודנטים חפצים המגלמים בתוכם זכרונות של חוויות, סיפורים ומקומות שיתווכו במהלך דיאלוגי בין הסטודנטים משני המוסדות.