קומקומים

קוד
5002044
שעות אקדמיות
45
נ"ז
2
סמסטר ב
יום
רביעי
בשעה 10:00 - 13:00

קומקום הוא כלי מזיגה, מיכל משוכלל המורכב מגוף, ידית,זרבובית ומכסה. איבריו השונים מתחברים לגוף אחד. במערכת כלי השולחן הוא ניצב במרכז ומהווה נקודת מפגש רבת פנים, בין המסורתי לעכשיוי, בין שימושי לרעיוני, בין צורה ומהות. כמעצבים הוא מאתגר אותנו לחשיבה על האופן בו אנו מכתיבים את חווית השימוש ומשאירים חותם. בבסיסו הוא אובייקט טקס רב חשיבות  הנמצא בשימוש במגוון תרבויות ככזה הוא נושא עימו ערכים סימבוליים שהם מעבר לפונקציה ופותח לנו צוהר ליצירה חדשה. בקורס נלמד את השלבים השונים ליצירת קומקום מסורתי-שימושי על כל חלקיו, בהמשך ניצור קומקום אישי שיהיה אובייקט פיסולי, פיתוח רעיוני  המתכתב עם הקומקום המסורתי.