אמנות ואקטיביזם

קוד
1700738
שעות אקדמיות
30
נ"ז
2
סמסטר א
יום
ראשון
בשעה 16:30 - 18:00

בקורס זה נעסוק בקשר בין אקטיביזם ואמנות, מנקודת מבט היסטורית-תיאורטית. נסקור את התיאוריות הביקורתיות העומדות בבסיס הקשר בין אמנות ואקטיביזם, ונבחן אמנים/יות היוצרים/ות אמנות שעל התפר בין שני העולמות