סמינר בחירה 6-8

קוד
70121
שעות אקדמיות
45
נ"ז
4
סמסטר ב
יום
שני
בשעה 9:00 - 12:00

באופן מסורתי, האדריכלות כללה את מלאכות התכנון ואת מלאכות הבנייה. אולם מערכת היחסים בין שתי אלה ותפקידן בתהליכים אדריכליים השתנו לאורך השנים והגדירו בכל פעם מחדש את זהותו של האדריכל, תפקידו, וגופי הידע בהם הוא שולט.

סמינר "מלאכת האדריכלות" מבקש לבחון את מקומן ותפקידן של המלאכות בדיסציפלינה האדריכלית. בין היתר, נעקוב אחר אופיין ותפקידן של המלאכות אל מול שינויים בדמותו של האדריכל ומקומו בחברה, כמו גם אחר הגדרתם של המלאכות האדריכליות ביחס להתפתחותן של טכנולוגיות עיצוב וייצור. נסקור את השתלבות המלאכות בעבודתם של אדריכלים, נלמד על תפקידן הפוליטי, החברתי והכלכלי, ועל ההיבטים הקוגניטיביים של העשייה החומרית ביצירה של ידע.

תהליך הלמידה בסמינר ילווה ביצירת אתנוגרפיות של מלאכות אדריכליות לצד פיתוח של "מפת ידע", בה יצטברו ויקשרו מושגים, רעיונות ודעות, כמו גם מקורות מידע מסוגים שונים. תוצרי הקורס העיקריים יכללו: סדרה של ראיונות, מפות ידע אישיות על לוח מקוון, ואתנוגרפיות על מלאכות שונות המבוצעות במסגרת תכנון אדריכלי.