מעשה בכתיבה- טקסט / אמנות: כתיבה על יצירה חזותית

קוד
24000115
שעות אקדמיות
28
נ"ז
2
סמסטר א
יום
רביעי
בשעה 14:00 - 15:30

קורס זה יעסוק בכתיבה על אמנות - הכתיבה הביקורתית, המסאית, ההגותית והמחקרית - ובאתגרים הרבים שניצבים לפתחה בעת הנוכחית. נשאל מה מעמדו של הטקסט ומה היחסים האפשריים בינו לבין היצירה החזותית - בעידן שבו גבולותיה של היצירה האמנותית פרוצים ומיקומו של הטקסט ביחס אליה מתחלף. נעשה זאת דרך עיון בסוגות שונות של כתיבה על אמנות: הכתיבה הספרותית וההגותית, ביקורת האמנות והמסה על האמן; הכתיבה האקדמית והתיאורטית, והכתיבה שמתקיימת בתוך האמנות החזותית עצמה. נעסוק בהיפרמות הקשר בין סימן לדימוי במודרניזם, באמנות המושגית, בביקורת המוסדית ובמחשבה הפוסטקולוניאלית, ולבסוף נשאל מהי כתיבה שנענית לסדר היום האמנותי העכשווי.